fredag den 26. februar 2016

Nyt syn på, og ligeså tilgang til lidelse og den lidende :-)


Hvis vi virkelig ønsker, at komme alt lidelse til livs.

Og hvis vi virkelig ønsker, at gøre en varig forskel for den enkelte fysiske såvel som psykiske lidende, må vi have en helt anden tilgang til lidelse, mennesket og livet, end vi har i dag.

Tiden er nu kommet dertil, hvor rigtig mange, har fundet ud af og sikkert også oplevet og sanset selv, at der er meget mere mellem "himmel og jord", end de fysiske sanser og dertilhørende apparater, tests og formler, kan vise og vise os vej og svar til i dag.

Derfor mangler vi også, at tage tre vigtige aspekter med, i denne tilgang til mennesket, lidelse og livet.

Det første aspekt, er tilgangen til og forståelsen af mennesket, altså os som en sjæl, og det levende væsen i en menneskeskikkelse.

Denne sjæl, som er iboende i den fysiske krop, hvorfra vi sanser, oplever, møder og manifestere os, i den fysiske verden.

Dog som også og via denne krop, gør, at vi oplever lidelse og lider nu, da alle disse erfaringer og erindringer fra fortiden, er lagret her, og det helt nede på kroppens celleplanshukommelse.

Det andet aspekt, er så tilgangen til og erkendelsen af lidelse, sådan, at vi i stedet for som nu i dag, hvor der forskes i, og stort set kun fokuseres på symptomerne og reaktionerne fra krop og sind, begynder, at kigge efter og finde ind til de dybereliggende årsager og lidelsesskaber bag, at vi oplever lidelse og lider nu og her.

Det vil dermed også sige, og som henviser til det treide aspekt.

Det treide aspekt, er hele tilgang til, og erkendelsen af selv livet, så vi ikke kun, som i dag, sondre med dette nuværende og levet liv.

Dog begyndte, at forstå og inddrage, at der dels er flere og andre, før dette og for mange også efter dette, og dermed alle de tidligere liv.

For hvis vi inddragede alle disse tidligere liv, og endvidere havde fokus på årsagerne bag, ville vi også begynde at forstå og kunne erkende, at intet kommer ud af ren kemi og ingenting, dog alt vi oplever, møder og bliver bekræftet i, har en helt bestemt grund og mening med sig.

I dette indre forskningsarbejde, hvilket det altid må og skal være, da alt udenfor os selv, og tilført derfra, blot er en afspejling og bekræftelse, på dette indre.

Vil vi pludselig også få kontakt til, hvem vi selv dybest set er, og dermed også finde ud af, at vi dels er udødelig, uforgængelig og dermed, en evig sjæl.

Det vil med andre ord sige, altid intakte, og aldrig ville kunne være andet, end hele.

Dermed heller ikke kunne få sår på os, som talemåden "få sår på sjælen", henviser og byder til.

Vi ville også finde ud af, at vi ikke er tankerne, følelserne og de indre oplevede oplevelser, fra fortiden og de tidligere liv.

Dog, at dette blot er oplevelser og observationer, at vi som sjælen, har, genoplever og sanser.

Og dermed også, at disse ikke kan gøre os noget, og det uanset hvor voldsomme, ubehagelige og lidelsesfulde, de end tager sig ud.

Årsagen til, at vi oplever lidelse og lider, ligger dybest set i, at vi dels ikke er tro mod os selv og vores inderste, og derudover ikke har fundet fred med og accepteret, forskellige tanker, følelser, oplevelser og begivenheder, fra fortiden og de tidligere liv.
Sådan, at de er sluppet og afviklet, og det helt nede på kroppens celleplan, og dennes hukommelse.

For, at vi ikke har gjort dette, gør, at det nu ligger og underminer kroppens celler, organer, lemmer, funktioner og trivsel.

Endvidere, sindets videregivelse og udtryk til os, og dermed hele vores livsoplevelse, velvære og tilfredshed, med og i livet.

https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: