lørdag den 4. juni 2011

Jeg har her samlet alle mine guldkorn og erkendelser for det sidst år. :-) ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

At mennesket ikke kan forstå og dermed er uvidende på områder af livet,
er ikke det samme som, at de ikke eksisterer og kan forklares ♥

Mennesket har den frie vilje på alle de planer og i alle de områder, hvor de kan håndtere energien til glæde og gavn for sin næste og dermed er blevet fuldkomne på ♥♥♥ :-)

Du kan ikke tænke dig ud af problemerne du må handle og skabe erfaring og et nyt fundament, at handle ud fra næste gang :-) ♥

Hvis du vil udvikle, blive fri og frelse dig selv, må du give slip på alle andre ♥

Alt lidelser er tanker, følelser og oplevelser fra fortiden, men vi er ikke disse.
Hvad vi øver os I og giver opmærksomhed, er det der fylder i vores liv og det vi bliver gode til og det er det vi ender med at tro vi er.
Men i bund og grund er vi alle kærlighedsvæsner, som lidelsen skygger for, at vi kan manifestere. ♥♥♥

Har lige brugt Påsken, meget passede, til at opleve og gennemleve ting, som kommer til at revolutionere vores syn, forståelse og behandling af lidelsen i alle dens afskygninger.
Alt kan og vil med tiden forandres, for det handler om fortidens tanker, følelser og oplevelser, og intet andet. ♥♥♥
En dybtfølt og oplevet erkendelse;
Lad være med (eller øv dig i at lade være med) ,at lyt til dine tanke og følelser,
vær ikke bange for dem, bekymre dig ikke om dem, undgå dem ikke.
Mærk dem og opleve dem.
Men lad dem være det de er, nemlig; tanker, følelser og oplevelser fra fortiden og de vi give slip og forsvinde. :-) ♥♥♥
Lyt derimod til din fornemmelse (mavefornemmelsen) og lyst og gør det, uanset hvad der end måtte dukke op og ske, som vil prøve at holde dig tilbage fra at gøre det, så gør det alligevel.

Alt er tanker, følelser og indre oplevelser.
Behandling og terapi kan være nødvendigt og ligeså et kortere eller længe ophold, et sted hvor der bliver passet på en, i det tilfælde hvor vi ikke kan få et liv til at fungere.
Hvis vi ikke er stærke nok eller har en forståelse om, at alt hvad vi oplever og gennemlever er fortidige tanker, følelser og indre oplevelser og intet andet.
Kodeordet er, gør det alligevel, lad det ikke skræmme dig eller forhindre dig, start i det små og gør skridtene større og større, i den retning du ønsker dit liv skal tage.

Medicin må aldrig blive et must og lukker kun ned og er et tegn på samfundets syn på mennesker og menneskelighed og dets forståelse. ♥♥♥


At vi ikke kan se det med vores blotte øje, måle, veje eller forstå og sanse det, er ikke det samme som, at det ikke eksisterer og er sådan.
Kan vi det med Kærligheden ?

Lad være med at lyt til dine tanke og følelser, lad dem være det de er, tanker og følelser fra fortiden, bemærk dem og oplev dem, uden at give dem mere plads end det, mærk og fornem til gengæld hvad du har lyst til og gør det, lige gyldigt hvad der trigges eller dukker op fra fortidens dyng.

Hvis vi lukker af for kærligheden til andre, isolerer os, peger fingre og tilsvarende, er det sider i os selv, vi lukker af for og dermed dele af os selv vi rammer og udelukker.
Den anden er kun et spejl og en øjenåbner, for alt det vi i fortiden ikke har accepteret og rummet. ♥♥♥
Elsk din næste som dig selv er dermed grundfacit ♥

Der er reelt ikke noget at være bange for, for den eneste der kan gøre dig fortræd, er dig og det er du selv Herre over.

Alle de tanker vi har tænkt, alle de følelser vi har mærket og alle de indre oplevelser vi har oplevet, kommer vi til at møde og stå overfor igen, hvis vi ikke har accepteret og dermed sluppet dem, dette fordi det er den eneste måde, vi kan komme til at slippe, og få dem ud af vores "system" på. ♥♥♥♥♥

Der er ikke noget hokus pokus i at livet går op og ned og at der bliver længere mellem disse skift,
Fordi det der gør det, er når vi får kontakt med nogle tidligere tanker, følelser og oplevelser, som har disse tilstande/sindstilstande i sig.
Derfor kan vi også gå fra mørke til lys på et splitsekund, fordi så er den gamle oplevelse sluppet og vi mærker os selv igen. Og vi er altid intakte i form af lys/kærlighed/glæde. ♥♥♥♥

Det psykiatrien giver diagnosen en psykose, er i bund og grund bare en menneskelig overlevelse på en situation, på samme måde som de der har oplevet, en nærdødsoplevelse, et voldsomt overgreb eller traume, beskriver at de forsvandt ud af kroppen.

Alt hvad vi oplever i vores indre, sker eller vil ske, det er ikke blot og bar kemiske reaktioner, hallucinationer, fantasier, styringer etc.
At vi ikke kan forstå det eller ved hvor det kommer fra, er ikke det samme som, at det ikke er virkeligt og sker.
Lyt og stol på dig, det du oplever og find din vej til at bruge det.

Mød alt hva­d du er bang­e for med bl­idhed, det e­r den eneste­ måde, at ko­mme igennem ­og give slip­. ♥♥♥♥

Tvangsmedicinering og -fiksering er reelt set et overgreb på en ellers naturlig proces, udtryk og energiudledning fra den lidende person.

Når vi rammer næste lag af fortid, kan det føles som umuligt at komme igennem,
her kan vi begynde at tænke alle de tanker, nogen vil kalde for forkerte, vi reagerer som vi ikke ønsker etc.
Mit råd er; hold kontakten, mærk, oplev dig igennem det, du er det ikke og derfor vil det forsvinde som det kom, græd hvis det er det der er brug for, men brug viljestyrken til, ikke at blive det og lade det gå ud over andre. ♥


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: