torsdag den 20. januar 2011

Den ideelle føde

I dette her indlæg, som er et forsøg på at give den ånsvidenskabelige forståelse af dette, og som er et supplement til indlægget "Hvem er din næste", har jeg en anden indgangsvinkel og tilgang, end ved de andre indlæg, idet fundamentet og udgangspunktet her er Martinus vidergivelse af forståelsen, mere end det er min erfaring. Det har en meget naturlig grund, idet jeg ikke kan se og sanse dette selv, men derimod i mit dybeste indre forstå dette, det er logisk for mig og opleves som sådan, men det er ikke på nuværende tidspunkt synligt.

At vi har en ideel føde kan der ikke herske tvivl om, se bare på alle livsstilsygdommene hvor mad indgår, men at det kan vises i analyser, er jo der hvor det kan blive forståeligt som andet end en tro.

I mit andet indlæg "Hvem er din næste", forholder jeg mig til den udvikling vi mennersker, er i gang med at foretage fra rovdyr til dyremenneske/abemenneske til det rigtige menneske, denne udvikling går hånd i hånd, med vores bevidsthed og næstekærlige væremåde.

Der hvor vi udvikler os til, at blive humane næstekærlige kulturmennesker, fordres en ændring i maden ligeså, dette fordi vores egenvibration igennem dette højere vibrende bevidsthedsklima, forårsager et behov for et ligeså højt egenvibrerende og på linje med omsættelig spise, til opretholdelse af vores liv.

Dette spiselige emne, skal vi dermed finde længest tilbage i evolutionen på udviklingsstigen, fra planteriget som på dette stadie, repræsenterer levende væsner som ikke er fuldt indviklet i den fysiske materie, og kun lige har sluppet den åndelige, og dermed har en højere og finer egenvibration end den tunge fuldt indviklede føde vi finder fra dyreriget, som er så fysisk og tungtsvingende i vibration som det er mulig, at blive i den fysiske verden.

Det er også derfor, vi ser forandringen fra at spise råt kød til at spise tilberedet kød. til at spise råt grønt og tilberedet grønt. Dette hænger sammen med, det førnævnte omkring omsætteligheden, da det jo mere krop: skind/hud og dermed ligrest, det pågældende fødeemne vi indtager har, kræver ligeså mere drabs- nedbrydning og forrådelsesproces, for at få de mikroorganismer frigivet, der kan leve videre i kroppen og berige den.

Dette er også grunden til, at vi tilbereder maden, så vi dermed undgår eller minimerer denne drabs-, nedbrydnings- og forrådnelsesproces mest muligt, og dermed gør at det bliver lettere omsætteligt og medfører en mindre belastning på kroppen og fordøjelsesorganerne.

Her nævner Martinus stegning, som en udgående måde at befordre drabsprocessen på, som dog den afliver de senere beskevne A-livsenheder, omdanner disse i stor udstrækning til noget forkullet stof og aske, der er uheldigt for organismen, kroppen, som kun er skabt til at befordre organisk ligstof.

Martinus forklarer i sine analyser, at vi har to livsenheder i føden, A-livsenhederne der er flest af i den dyriske og animalske føde, og B- livsenhederne som der er flest af i den vegetabilske og som frugt næste kun udelukkende består af, som dermed viser sig at være det optimale fødeemne for det rigtige menneske.

A-livsenhederne kan vi, kroppen og hjernen ikke bruge til noget, og det er det som ender med at blive udskilt som afføring, men først efter denne nedbrydning, som frigiver det vi bliver belivet af; B-livsenhederne som er indkapslet i A-livsenhederne.
Her et eks. Koen spiser græs og grønt flest B-livsenheder, hvorefter mennesket spiser koen for at frigøre disse, for at belive kroppen med disse.

Jo mere vi forfiner vores væremåde, hen mod det næstekærlige, jo mere nærmer vi os, at opfylde det 5. bud "Du må ikke ihjelslå", og dermed at leve i harmoni, med livets lovmæssigheder og universets grundtone kærlighed.

Med dette ovennævnte, kan vi også se en nødvendighed i, at vores indtag af føde må følge denne vej, altså mindre drab, nedbrydning og omsætning, for at frigive livsenhederne som vi har brug for; B-livsenhederne.
Og jo mindre drab, jo mere harmoni og samklang med det evige bud, "Du må ikke dræbe" og "Den der ombringer med sværd, bliver ombragt med sværd".

Som nævnt vil det dermed sige, at den ideelle føde vil være ren frugt, vel at mærke for det rigtige mennske,  som udelukkende lever i næstekærlighed og videregivelse af denne væremåde og hvis egenvibration dermed er i balance med frugtens egenvibration.

For os andre mennesker, vil det være en blandning af de tilrådigværende vegetariske fødeemner.
Det er en forskningsproces for den enkelte, at finde sine fødeemner.
Signalerne og tegnene på, om vi er på rette vej, ses bedst på, om vi oplever ubehag, ilelugt eller deslige ved vores indtag og fordøjelse, da det optimalte og mest balancerede er ingen af disse nævnte.

Det der videregives i Martinus analyser, er at der skal være en balancegang mellem vores egen bevidsthed og dermed vores eget vibrationsniveau og de fødeemner vi indtager, jo større udsving og divergens, des større ubalance og nedbrydning af vores organisme.

Når vi indtager animalske fødeemner, altså hovedsageligt A-livsenheder, indtager vi også noget svært omsætteligt, da det kræver en masse energi, at dræbe nedbryde, omsætte og frigøre disse vi har brug for; B-livsenhederne. Det medfører en kræftanstrengelse/-overskud overfor kroppen og fordøjelseorganerne, grundet disse B-livsenheders modstandsdygtighed, hvad vil medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af disse, som ved permanent indtag, vil medføre en ubalance og det der ligger til grund for vores organiske såkaldte sygdomme.

Tillige nævner Martinus i sine analyse, at bedøvende, berusende og stimulerende nydelsesmidler heller ikke, er at finde i kategorien som den retmæssige føde, trods det at de er lavet af vegetabilske råstoffer.
Dette skyldes, at de virker med alt for stærke vibrationer, der er den menneskelige organisme langt overlegen, og får denne til at vibrere i takt med sig selv.

Vi kan se det, og det kommer til syne, på den måde de påvirker os og sætter os ud af balancen i vores daglige tilstand, i form af stimulering, beruselse eller tab af selvkontrolen, som medfører en fuldstændig fysisk og åndelig underminering af os; individet.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: