onsdag den 21. april 2010

Undvigelsesmanøvrer og overspringshandlinger.

De undvigelsesmanøvrer og overspringshandlinger jeg beskriver og videregiver herunder, har jeg alle stået overfor og været i kontakt med. Og også mange flere end dem.

At forandre sig kræver accept, hvad er nøglen til alt forandring. Uden accept og anerkendelse af tingenes tilstand, bremser vi os selv og kan ikke komme til forståelsen og transformationen af problemstillingen og dermed give slip på mørket, åbne for lyset og kærligheden i bevidsthed, tanke og handling.

Accept af tingenes tilstand, medfører den åbningen til, at der kan komme lys på problematikken, vi kan blive bevidstgjorde om årsagen, og dermed kan vi give slip på mørket, som skygger for vores indre lys og kærlighed.
Accept medfører, at vi kan give slip på vores trossystemer, indkodning, adfærdsmønstre og tidligere virkeligheds- og sandhedsforståelser, disse som tidligere, har været vores overlevelse og beskyttere; har været en kær ven i fortidige ubehagelige situation og begivenheder. Men som nu er blevet en automatpilotfunktion, noget vi ikke mere tænker over, men bare gør og udfører, en hæmsko for os, vores liv og i, at manifestere os som kærlighedsvæsner.

Når vi har accept af tingenes tilstand, kan vi begynde udrenselsesprocessen, denne proces igennem livet i, at se på og mærke de tanker og følelser, der bevæger sig som skyer i vores indre, velvidende at vi ikke er disse tanker, ikke er disse følelser eller oplevelser. De udspiller sig bare for vores indre skærm og er ved at give slip i taget i vores sind og bevidsthed, de er fortid og på vej væk.
Når vi er vidende om dette, skaber vi rum for, ikke at blive dem.

Det vi har fokus på, giver opmærksomhed og energi, vokser og fylder i vores indre og i vores liv. Hvis vi ikke har fokus på dem, eller giver dem opmærksomhed og dermed energi, vil de før eller siden forsvinde og give slip som dug for solen.
Dermed har vi gjort rum og plads til, kærligheden og lyset i vores tanker, handling, indre oplevelser og bevidsthed.

Vi har mere end 100´vis af måder, hvis vi lytter til vores tanker og følelser, som gør at vi kan fastholde os i det gamle, i fortiden. Men det er kun fortid og det trigges af vores oplevelser i nutiden, som det må og skal gøre, da det er den eneste vej for os, at blive bevidste om vores begrænsninger og få givet slip på dem og få dem ud af vores system. Hvis der ikke sker forandringer, vækker vi heller ikke de gamle tanker og følelser, før vi er så mættet at den måde at leve på, at vi bliver nød til at flytte og forandre os.

Sindet ønsker ikke ukendte begivenheder/oplevelser, eller at der skal ske forandringer som ribber op i alt det gamle, i fortiden, sindet ønsker det trygge og forudsigelige, alt andet skaber frygt og utryghed for sindet, for os og i vores liv.
Denne beskyttelse er nødvendig, for at vi kan føle os trygge og godt tilpas, men den når sin begrænsning og sin ufrugtbarhed, når vi ønsker at forandre os selv og vores liv.

Som Søren Kierkegaard så klart udtrykte det; "at turde vove, er at miste fodfæstet for en kort stund, ikke at turde vove, er at miste livet "; dette beskriver det ovennævnte, og kan ikke siges mere præcist.

Tankerne kan være mange:
Det kan være tanker om; det kan jeg gøre en anden dag, imorgen, til næste år, jeg er ikke god nok, tænk hvad de andre siger eller tænker, det gør mig utryg, det tør jeg ikke, det vil jeg ikke, det ønsker jeg i virkeligheden ikke, det må andre gøre, det gør andre nok, hvorfor skal jeg, det er svagt at vise følelser, hvad kan der ske, det er en tilfældighed, det sker nok ikke igen, hvorfor mig, jeg tør ikke være her, jeg vil ikke være her mere osv. osv.

Alle disse tanker, følelser og tilstande, kan vi lade overtage og styre vores liv, og dermed overgive vores power til dem, derved bliver vi slaver af dem, bliver bange for dem, skræmte af dem og lægger ansvaret over i dem, det medfører at vi bliver offer for dem og giver for en periode slip på vores mulighed, for at tage styringen, bestemme i vores liv og skabe det liv, vi gerne ønsker af få og vil leve.
For det er gennem, vores ansvar i nuet og med vores power som redskab, at vi kan skabe og forme vores liv, som vi gerne vil have det.

Den indre fornemmelse, som nogen kalder mavefornemmelsen, er vores vejviser i livet og i, at være tro mod os selv og vores liv.
Når vi vælger, at lytte og handle ud fra denne fornemmelse, vil vi opleve at gamle tanker, følelser og oplevelser kommer frem, nogle af de ovennævnte trosystemer og mønstre, fra vores fortid vil blive trigget.
Det kan vi ikke lave om på, men vi kan lade tanker og følelser, være dem de er. Vi er dem ikke og hvis vi ikke går ind i dem og giver dem fokus og energi, forsvinder de før eller siden.

Gør vi det vi fornemmer er rigtigt for os, uanset hvad der kommer op af tanker og følelser, de vil komme næste gang igen, når en tilsvarende situation eller oplevelse udspiller sig i nuet, (som vi siger "aben flytter med"), vil vi til sidst blive fri af mørke, tvivl og dermed, blive Herre i eget hus.

Det er ikke svaghed at vise sårbarhed,  følelser og menneskelighed det bliver det gjort til, fordi der er mange der ikke tør at vise det, og vi udsættes, hvis vi ikke er stærke nok til at sige fra, for at skulle efterleve nogle umenneskelige samfundsnormer, hvor de bløde værdier tilsidesættes, til fordel for nogle økonomiske og profitmæssige hensyn og fokuseringer.

Vi kan vælge, at lade det styre vores liv eller vi kan vælge, at svømme mod strømmen og følge vores strøm og den vej, vores livsenergi vil føre os.
Dermed bliver vi et eksempel, for alle andre levende væsner og bliver til glæde, velsignelse og et unikt menneske, hvad vi alle er.

Lad andre tænke, hvad du tror de tænker, det kan vi ikke lave om på og tit, gør de det heller ikke.
90 % eller mere, af alle vores bekymringer, bliver aldrig til noget eller har ikke noget på sig, når det kommer til stykket, det bliver ved tanken og følelsen, når vi manifesterer det, vi ønsker og fornemmer vi skal udleve.

Lyt til din fornemmelse og handel udfra den, uanset om det føles som om jorden og dit fundament bukker under, eller gulvtæppet forsvinder under dig.
For gør du det, mister du ikke dig selv, men er tro mod dig, dit liv og din vej.

Husk på, mister du eller giver du slip på dig selv, mister du din power, kraften til at skabe forandring for dig og dit liv.

Ingen kommentarer: