tirsdag den 6. april 2010

Psykiatriske diagnoser og symptombehandling. Tilbuddet bliver medicin og diagnosen bliver Psykisk syg

Mine oplevelser, erfaringer og derigennem erkendelser, er at der reelt ikke findes psykiske sygdomme eller lidelser.
Al lidelse er tanker, følelser og oplevelser fra fortiden, tidligere i dette liv og eller i tidligere liv, som skygger for, at vi kan manifestere os som kærlighedsvæsner, hvad vi alle i bund og grund er.

Det, er nu blevet en klar erkendelse for mig, efter en mere end 20 årig lidelsesproces, på kroppen og via kroppen.
Derigennem, er jeg blevet vist og har fået forståelsen/erkendelsen af, hvad sindslidelser i bund og grund er for nogle størrelser, at problemet aldrig har ligget i nuet, da der ikke er andre referencer, end dem der vækkes fra tidligere oplevede følelser, tænkte tanker og oplevelser fra fortiden og tilbage i tidligere liv.

Denne erfaring og siden 1993, med et meget mere målrettet fokus, på processen end tidligere, har givet mig en erkendelse, som ikke findes i nogen bøger.
Den erkendelse, har givet mig en oplevelse af, at der kun findes tanke, følelser og oplevelser fra tidligere, i dette nuværende liv og ofte fra mange tidligere liv.

Jeg har selv gennemlevet mere end 25 tidligere liv, med og uden professionel hjælp, støtte og medicin. Medicin dog kun i starten, da disse oplevelse var så voldsomme, skabte dyb forvirring i mig og fordi jeg ikke vidste, hvad det var jeg stod overfor, og skulle gennemleve.
Fra jan. 2004 og frem til i dag, har jeg gennemlevet alt og ligeså eller voldsommere end den gang, uden medicin som jeg brugte, fra 2000- 2004 uden den store effekt om overhovedet, andet end at lukke ned for følelses- og tankelivet og en masse medfølgende bivirkninger

Jeg er velvidende om, at jeg ikke kan overføre mine oplevelser direkte på andre.
Men gennem min egen proces, har jeg lært, mødt og kender principperne og derved, har jeg fået en indgående forståelse af, hvad det er muligt at være oppe i mod, stå overfor og skulle gennemleve. Og det er ikke så lidt endda, pyha.

Jeg har haft så mange kriser, og er idag nået hertil; lige fra selvmordsforsøg, tvangstanker, -handlinger, spiseforstyrrelse, alkoholmisbrug, en såkaldt indefor psykiatrien "psykose", 2 depressioner, angstanfald, hash og stofmisbrug, destruktiv adfærd overfor for mig selv og andre, og ikke at turde være i kroppen, følelser eller på denne jord.

Jeg har selv prøvet det meste, undtagen elektrochok og har haft fået forskellige diagnoser, som jeg alle har rystet af mig i bevidsthedens og erkendelsens lys om, at der ikke findes sygdomme, men at alt bunder i det etableredes sundhedssystem, i dets uvidenhed og forståelse af hvad de står overfor og dertilhørende manglende redskaber, til at hjælpe og finde ind til årsagen.

Ligeså, har jeg set hvad hjælp der er, indenfor den "såkaldte" alternative verden og ikke mindste, om nok den vigtigste, indenfor den åndsvidenskabelige forståelse, og hvad det kan ændre både med og uden medicin i forløbet.

Jeg har været oppe imod, lægers autoriteter og til tider bedrevidenhed, trods de ikke forstod min problematik i dybden og overhovedet.
Jeg har måtte stå fast og kæmpe for, at fastholde mit ansvar for mit liv og min autoritet i mit liv, som de ubevidst har forsøgt at fratage mig.

Jeg har så mange erfaringer, både indenfor og udenfor murene, med alt hvad der dertil hører, af alternative behandlingsformer, mulig brobygning, optræningsprogrammer, medicinering, distriktpsykiatri, recovery, ideer til støtte og hjælp af den lidende, viden og forståelse som jeg har bidraget og støttet andre indlagte med, under mit sidste ophold, med fantastiske respons og resultater.

Tilbuddet bliver medicin og diagnosen bliver psykisk syg.

Men er dette, ikke i bund og grund fordi, at den etablerede lægevidenskab, kommer til kort overfor problematikkerne og deres eneste bud, er at få den lidende til at passe ind, i nogle kasser og diagnoser.
Og ud fra nogle symptomer, give en bredspektret medicin, som har en masse følge- og bivirkninger.

Hvis du har prøvet at tage medicin, ved du hvor mange bivirkninger og meget, den kan ramme ved siden af problemet.
Derudover rammer den alt muligt andet og du er til sidst mere, en levende død zombie end et levende pulserende menneske.

Derudover, er deres "værktøjskasse det de kan gribe til, nogle diagnoser ud fra en meget kort samtale og med fokus på nogle symptomer som medfører, at du får den medicin som du får, eller tidligere har fået.

For mig er det blevet en oplevelse af, at lægerne kommer til kort i deres naturvidenskabelige forståelse og derfor mister grebet om, hvad det reelt er, der sker for det enkelte individ. Og at de endvidere ikke forstår, hvad det reelt er det enkelte mennesker gennemlever.

Men jeg har også oplevelsen af, at der i forhold til for 10 år siden, er større interesse og fleksibilitet, indenfor nogle psykiatriske mure og deres personale, jo laver disse er placeret hierakisk, dets mere hjerte, imødekommenhed og forståelse.

Min oplevelse er, at alt hvad vi oplever er sandt og det sker.
Det kan ikke forklares med, en kemisk proces eller en styringsproblematik som kun er nogle symptomer, men derimod, at årsagen ligger i tidligere oplevelser, som vi tror vi er og dermed bliver og udlever.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: