fredag den 16. april 2010

Hvad har Gud, Jesus, Faderen og Helligånden med alt dette at gøre ?

GUD, er viljestyrelsen, skaberkraften, skaberen og ophavet bag om alt liv i universet, på samme måde, som snedkeren er det i fremstillingen af en stol, trods han ikke, er det reelle ophav til denne, dog har frembragt og manifesteret den i den fysiske verden, på et impuls fra GUD.

GUD, Universet, Forsynet, Altet eller hvad vi nu end vælger at kalde og betegne, dette med ord som, er vores allesammens ophav, og det der ligger bag al eksistens og dermed også, vores allesammens forbundethed med, og til hinanden.

GUD, er ikke en person, dog en bevidsthed, en viljestyring af Kærlighed, Fred og Velbehagelighed, som er uendelig, evig, og dermed aldrig er begyndt og aldrig vil slutte, og som indeholdes i, og omslutter alt.

Grunden til, at det vender sig i mange, eller at de ligefrem går på højkant, når de hører GUD, Faderen eller Jesus benævnt, er grundet i den årelange tradition, inden for kirken og præsteskabet i magtmisbrug og undertrykkelse, i disse og religionens navn.

Og endvidere fortolkningen om, at noget større og bedre end os selv, og som vi skulle og skal lægge vores liv i hænderne på, som derved vil frelse os.
Og hvis eller når, at vi så gjorde noget, som var forkert ifølge de love, præsteskabet havde fortolket og skabt ud af biblen og dens overleveringer, kunne vi jo altid købe aflad, og dermed gøre bod, så vi stadig havde denne mulighed.

Alt dette medførte en magt, både fysisk og økonomisk for kirken, og dens såkaldte udvalgte.
Og endvidere en læggen låg på det enkelte menneskes mulighed for, at tage ansvar for sin Power, som vi alle besidder.
Én, som vi kan præge, og skabe forandringer med i vores liv og dermed også, blive eksempel for at kan, i at kunne gøre det samme.
Hvis ikke det havde, og var organiseret sådanne, ville det medføre, at præsteskabet ikke havde og ville få den magt og den styring, de igennem tiden, har fået og haft.
Selv seksualiteten, som er vores direkte forbindelse, til vores inderste kerne og kontakten til Gud, blev der lagt bånd på, og forbud mod, grundet dette.

Dog, denne form for såkaldte frelse, kunne ikke være mere usand, da der kun er én, der kan frelse, tage ansvar, og skabe forandringer i vores liv, og det er til alle tider, os selv.

Vi er guder, og herre/herreinde i eget hus, og vi er frie til at handle, som vi lyster indenfor vores muligheder og rammer.
Dog har alt dette nogle konsekvenser, og medfører forskellige former for ubehag og lidelse, og det alle de steder hvor det ikke er i samklang med næstekærligheden/alkærligheden, som er grundtonen i universet og endvidere, er i samklang med logikken, og slutfacit: "Alt er såre godt, og dermed Kærlighed".

Dog, er de konsekvenser, i form af det ubehag og den lidelse det medfører, også en kærlighedserklæring/-gave, som  handler om, at vi i oplevelsen af lidelse, bliver opmærksomme på, hvad vores handlinger gør, ved os selv og andre.
Derudaf, begynder vores gryende nænneevne, at udvikle os hen imod næstekærligheden, og til den tilstand og væremåde, hvor vi hellere vil give end at tage, og være til glæde og velsignelse for vores næste.

Og derved, kan den virkelige, og varige Salige Fred og Lyksalighed, indfinde sig på Jorden, og blandt alle dens levende væsener.

Det bliver dermed også, vores mest naturlige og konstante tilstand og væremåde, fordi det er i vores inderste natur og kerne, er vores sande væren, handle- og væremåde.

Når alt dette såkaldte mørke, er afdækket, er vi nemlig i kontakt med vores sande kerne og identitet, og det for vedvarende og kan ligeså, kun videregive LYS og Kærlighed.

Vi er nu selv, blevet Sandheden, Vejen og Livet, som Jesus, bebudede.


Jesus, er et levende væsen, på lige fod med alle os andre, og som har gået vejen, forstået mørket og blevet Lyset, hverken mere eller mindre.

Grunden til, at han er så vigtig, ikke som person, dog som eksempel er, at han viste menneskeheden, viste os alle med sin væremåde, at det er hvad, at vi alle er på vej til, og kan opnå.

Dog, da det skete for 2000 år siden, var menneskeheden, ikke klar til at forstå dette, som en logisk og endegyldig sansning, væremåde og sandhed.
De var kun udviklet til, i kraft af urinstinktet, at kunne tro på autoriteter og gennem rituelle handlinger, at tilbede noget, der var større end dem selv.

Som kronen på værket, og hans mission, blev Jesus pint, plaget og korsfæstet, ikke som fribillet, til at vi andre så kan synde som vi lyster og derefter, blive tilgivet for det, for der er ikke noget, at blive tilgivet for.
Vi kan kun være, som vi er, ligesom den krop vi er i, kun kan måle og veje, hvad den gør, på samme måde, som et umodent æble, kun kan være umodent, til det er modent.

Dette, er samme proces, at vi er i.

Og det kun for, at vi alle kan blive moden til, at forstå, sanse, opleve og erkende, løsningen på livets såkaldte mysterium.
Og derved og derigennem, blive i et med GUD/Kærligheden, og dermed blive formidler og budbringer af næstekærlighed.
Blive, være og udleve, det Kærligheds- og LYSvæsen, vi altid har, og vil være, i vores inderste kerne og fra vores ligeså, essens.

Da Menneskeheden dengang, ikke var logisk tænkende, som nu, og derfor heller ikke kunne forstå eller havde tilgang til de analyser, Martinus har skrevet i dag, lod Jesus sig korsfæste, hvilket var en del af planen om at vise menneskeheden, væremåden, at accepter og forlade alt og alle uden forbehold, ja selv sin selvopkaldte, og troede, værste fjende.

Dette, udfra en forståelse om, at ingen kan være eller gøre anderledes, end det de har erfaring til, eller forståelse for.
Derfor siger han også; "Fader forlad dem, for de forstår ikke hvad de gør.

Og dermed også en viden om og accept af, at det de gør mod ham, gør de af uvidenhed og mangel på forståelse, og fordi de ikke er nået til denne erkendelse og erfaring, så de kan se og vide det.

Faderen, skal ses, som en sammenhæng, en del af det treenige princip:
Faderen, Sønnen og Helligånden.

Hvor Faderen, er ophavet,

Sønnen, er menneskeheden,

og Helligånden, er viden om og forståelsen af, den Intellektualiserede Kristendom:
Hellig Skrift, Hellig Viden:

Og dermed,
Åndsvidenskaben og dens analyser, som er udtryk for, den højeste viden og væremåde, i renkultur.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: