onsdag den 17. marts 2010

Mørket. Hvad er det egentligt for en størrelse?

Hvis mørket skal defineres, bliver vi først nød til, at forstå mørket som fænomen og kontrast til lyset.

Uden mørke, ingen lys, uden lys, ingen mørke.

Det ville være som, at skrive et brev med hvidt blæk, på hvidt papir eller sort blæk, på sort papir.

Altså en ulogisk kombination, også hvis vi ser på livets og dets væsners livsytringer.

Alt er energi, bevægelse og liv, var det ikke sådan, ville alt være død og tomhed og det er det ikke.
Tværtimod, udfolder livet sig lige fra, den spirende vordende plante, til det forrådnede ådselskadaver eller menneskekrop og disses forrådenselsprocesser, som også er liv.

For at forstå lyset, må vi forstå mørket, også i et evolutionært perspektiv.
I dette perspektiv, handler livet om en indvikling i den fysiske materie, hvor efterfølgende en udvikling af den fysiske materie.
Det er grunden til, at kurser og uddannelsesforløb kaldes selvudviklings og udviklingskurser/uddannelser.

Vores vej i livet, går gennem mørket, går gennem dyreriget, hvor alt handler om fortæring eller, at blive fortæret, i dyb harmoni og balance, med livets og universets love. Det kan ikke være anderledes i dette rige.

Der hvor mennesket hovedsagligt står nu, er i et vakum mellem dyreriget og det rigtige menneskerige, hvor sidst nævnte kvalitet og væremåde, er betegnet som humanitets og næstekærlighedens rige.

Betegnet som dyremennesket/abemennesket/menneskedyret, altså halvt dyr og halvt menneske, hvad Sfinsken i Egypten, lige præcis repræsenterer og viser.

Dyreriget og vejen til det rigtige menneskerige, er lidelsesens, mørkets og slagmarkens domæne for det dræbende princip.
Det er her, den største læring i, hvad der er lys og hvad der er mørke, ligger.

Hvis det ikke var sådan, at vi opsamlede denne erfaring af lidelse og mørke, til vi til sidst var mættet, ville vi aldrig have en reference, eller en modpol til, hvad lyset var for en størrelse og hvordan lyset ville kunne opleves.

På grund af det ovenstående, hvis ingen kontraster, ingen liv og dermed tomhed og død.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: